Tijdens de training leert uw kind op een praktische manier vaardigheden aan om zijn/haar grenzen goed aan te leren geven. Hierin staat het kind centraal, waarbij de begeleiding zich richt op het sociaal emotioneel domein. Deze training  kan zowel in groepsverband als individueel uitgevoerd worden. Denken in mogelijkheden en oplossingsgericht handelen.

 

Deze trainingen vinden onder schooltijd plaats in de gymzaal en zal gegeven worden aan groep 3 t/m 8 van de basisscholen binnen de Gemeente Tholen. Deze lessen worden gesubsidieerd door de Gemeente Tholen. 

Deze lessen worden vanuit Ajunto samen sterk verzorgd. De trainers willen op een actieve wijze de sociale vaardigheden en de weerbaarheid van de jongeren vergroten. Voor meer info www.ajunto.nl 

 

Waarom een weerbaarheidstraining?!

  1. Emoties leren uiten en reguleren
  2. Zichzelf zelfverzekerd en weerbaar voelen
  3. Ontwikkelen van sociale vaardigheden
  4. Begrijpen waar het gedrag vandaan komt
  5. Hoe om te gaan met moeilijke en lastige situaties

 

Inhoud van de training: 

  1. Sociale vaardigheden ‘De ander en ik’
  2. Stevig staan en in balans blijven: “Vertrouwen hebben in jezelf!”
  3. Verschil tussen plagen en pesten
  4. Houding en omgaan met bedreigingen “Wanneer zeg ik NEE?”
  5. Doel bereiken?!