Sport, bewegen en gezondheid krijgen momenteel nadrukkelijk veel aandacht binnen het onderwijs. Sportbedrijf de Leertuin biedt het primair onderwijs hierin ondersteuning tijdens de bewegingsonderwijslessen, organiseren van sportdagen en overige sportactiviteiten. De missie vanuit het sportbedrijf de Leertuin is;  waar kinderen op schooldagen groeien door beleven! Het is belangrijk om jongeren al vroeg kennis te laten maken met sport en bespreekbaar te maken wat een gezonde leefstijl inhoud. Een groot voorkomend probleem is dat momenteel kinderen steeds minder buiten spelen, waardoor motorische vaardigheden schrikbarend achteruit gaan.

 

Sportbedrijf de Leertuin is de samenwerking aangegaan met de Gemeente Tholen en het basisonderwijs om jongeren in beweging te krijgen, waardoor er een breed sportaanbod uitgezet kan worden niet alleen in de gymzaal, maar ook in het zwembad en pleinsport activiteiten. 

 

Doelen:

Voornaamste taak is te bepalen hoe het sportbedrijf de Leertuin de primaire scholen kan ondersteunen. De Thoolse kinderen in een veilige omgeving hun vaardigheden en interesses laten ontdekken, waarbij leren door te ervaren, plezier, succesmomenten laten beleven de belangrijkste uitgangspunten zijn. Dit gericht op de 2 wettelijke kerndoelen 57/58 en beweegdoeleinden.

 

Hiernaast wordt er de verbinding gelegd met de verenigingen binnen het Gemeente Tholen om de samenwerking te zoeken. De verbinding tussen de primaire scholen en het verenigingsleven is in deze van meerwaarde waarbij bewegingsadvies, sportstimulering en de sportbeleving van kinderen van belang zijn. Zo kan er een advies komen vanuit sportbedrijf de Leertuin richting het verenigingsleven hoe zij schooljeugd het beste kunnen bereiken. Hiernaast stimuleren wij de schooljeugd om te voldoen aan de beweegrichtlijn, onder meer door hen kennis te laten maken met nog onbekende sporten. Het allerbelangrijkste is om oog te houden dat kinderen plezier hebben in het samen sporten en in het ontdekken van nieuwe dingen. Dit bereiken we door betrokken te zijn bij het kind en hun leerproces.

 

Waar kinderen op schooldagen groeien door beleven.